ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 ก.ย.61 เวลา 0930 พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 และ พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมบริจาคเงินในนาม พล.ร.4 จำนวน 1,062,382 บาท และ  จปร.32 จำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ