ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ผอ.สนภ.5 นทพ. รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 จากผลการประกวดหน่วยงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยทั้งหมดใน นทพ.

วันที่ 21 กย.61 พลตรี ธวัธชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 จาก พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ผลการประกวดหน่วยงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยทั้งหมดใน นทพ. จากคณะกรรมการ 3ชุด คือ จเรทหาร,ชุดตรวจ รอง เสธ นทพ.,ชุดตรวจ เฉพาะของ ผบ.นทพ. ซึ่ง สนภ.5 นทพ.ได้รางวัลรวม 17 รางวัล