ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

มอบเงินให้กับบุพการีพิการทุพพลภาพและบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 0900 พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พร้อมด้วยคุณอลิสลา พงศ์พรหม ประธานชมรม แม่บ้าน ทหารบกที่ 41 และคณะแม่บ้านฯ เดินทางไปมอบเงินให้กับบุพการีพิการทุพพลภาพและบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ในหน่วย มณฑลทหารบกที่ 41 จำนวน 5 คน รายละ 3,000 บาท ดังนี้✨1.พันเอกวีระ วั่นโท่น บิดา สิบตรีหญิงสรารันต์ วั่นโท่น สังกัดแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 41✨2.นายสมหมาย ย่องซี้ บิดา จ่าสิบเอกอภิวิชญ์ ย่องซี้ สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41


✨3.นายบุญยัง หลีเอบ บุตร จ่าสิบเอกณรงค์ หลีเอบ สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41


✨4.เด็กหญิงกานติมา ช่วยนาเขต บุตร ร้อยเอกเอกราช ช่วยนาเขต ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41


✨5.นางสวัสดิ์ อุตรนาค มารดา จ่าสิบเอกสุพจน์ อุตรนาค สังกัด กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 41