ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.นสศ.ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันเพาะกาย

วันที่ 2 ก.ย.2561 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ.ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันเพาะกายประเภทโมเดลฟิสิกส์หญิง และสปอร์ตชาย และกระทำพิธีปิดการแข่งขัน ในรายการ PAWAI SMART MAN ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ลพบุรี