ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.มทบ.๓๑๐ เปิดตลาด"กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร"

เมื่อ ๐๓๑๓๐๐ ก.ย.๖๑ พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร ผบ.มทบ.๓๑๐ เปิดตลาด"กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร" รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกล้วยไข่จากเกษตรกรซึ่งมีราคาตกต่ำเนื่องจากตลาดภาคอีสานประสบปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถขนส่งผลิตผลทางการเกษตร,เกษตรกรเดือดร้อนปลูกกล้วยไข่จำนวน๒๕๐ไร่