ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

เปิดโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 พันเอก วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการทหารสารวัตรทหารบก ท่านใหม่ เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร กิจกรรมชุมชนทหารป้องกันยาเสพติด ณ แหล่งสมาคม กรมการสารวัตรทหารบก