ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันการเตรียมการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑  พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันการเตรียมการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ ๖๙ ร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๔ และหน่วยงานภาคเอกชน ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เพื่อกำหนดแผนและแนวทางการเตรียมการต่างๆ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา