ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.5 "โครงการ คนไทย ไม่ทิ้งกัน พล.ร.5 “

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5 ไปเยี่ยม “คุณยาย กัญลญา พิพักสุน” ผู้ยากไร้มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในเพิงที่พักเก่าทรุดโทรม ในพื้นที่ ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดย ผบ.พล.ร.5 รับเข้า "โครงการ คนไทย ไม่ทิ้งกัน พล.ร.5 “ ด้วยการสร้างบ้านพักให้กับ คุณยายกัญลญา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมพูดคุย ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ และมอบของกืนของใช้ ให้คุณยาย ด้วย