ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.มทบ.45/ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคใต้ ประชุมบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ 19 ก.ย.61 พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45/ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมมทบ.45/ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคใต้ ประชุมบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคใต้ (อาคารพ่อ) ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี