ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผบ.บชร.๑ เป็นประธานในกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๑ พล.ต.สุรเดช ประเคนรี ผบ.บชร.๑ เป็นประธานในกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง โดยร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙