ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธาน งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
เวลา ๐๖๓๐ : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯเวลา ๐๗๑๙ : พิธีถวายราชสักการะ, ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์