ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผบ.มทบ.45/เลขา กอ.รมน.ภาค 4 สน.เข้าร่วมประชุมกับ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

8 ส.ค.61 พล.ต.มาโนชย์ จันทรคีรี ผบ.มทบ.45/เลขา กอ.รมน.ภาค 4 สน.เข้าร่วมประชุมกับ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ณ ห้องประชุมในศาลาว่าการกลาโหม