ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 พ.อ.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561