ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.๑ พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.๔ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันท์ ผบ.ผบ.ร.๗ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.ท. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓/ผอ.ศป.ปส.ทภ.๓ เป็นประธานฯ และเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ พร้อมกับให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุมอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่