ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ พล.ต.จิรเดช กมลเพชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์