ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ พล.ท. นเรนทร์ สิริภูบาล รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ ๒๘ ปี ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ