ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เปิดการฝึกผสมทางบก ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 รหัสการฝึก Land Ex Thamal ครั้งที่ 24

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5 ประธานร่วมฝ่ายไทย และ ผบ.พล.ร.2 มาเลเซีย ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย กระทำพิธีเปิดการฝึกผสมทางบก ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 รหัสการฝึก Land Ex Thamal ครั้งที่ 24 ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล