ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธาราณะหนองนารี ต.สะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช.