ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พล.ร.5 ฝึก"เผชิญสถานการณ์ขั้นต้น" ของ กองร้อยทหารราบและกองร้อยปืนใหญ่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึกกองร้อยทหารราบ และ กองร้อยทหารปืนใหญ่ เตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์ขั้นต้น ของกองทัพภาคที่ 4 ในพื้นที่การฝึก อ.สะเดา จ.สงขลา