ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา)เปิดโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา

เมื่อวันอังคารที่ ๓ เม.ย.๖๑ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญรอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ สสน.นทพ.