ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15ตรวจเยี่ยมติดตามการฝึกและตรวจสอบ การฝึกเป็นหน่วย กองร้อย ประจำปี2561

เมื่อ23มี.ค.61  พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15ตรวจเยี่ยมติดตามการฝึกและตรวจสอบ การฝึกเป็นหน่วย กองร้อย ประจำปี2561ของกรม.ร.และกรม.สน.พล.ร.15 รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการฝึกและตรวจสอบ ชมการสาธิต การปฏิบัติในการรบด้วยวิธี รุก รับ ร่นถอยรวมถึงการฝึกเรื่อง การส่งกำลังบำรุง สนับสนุนโดยตรงให้กับหน่วยกำลังรบของกรม.สน.พล.ร.15ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทมอบแนวทางการฝึกและคำแนะนำในการจัดการฝึกให้กับหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลเข้ารับการฝึก