ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์” ชื่นมื่น แช่มชื่น พล.ร.15 นะ ออเจ้า”

เมื่อ17เม.ย.61  พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15พร้อมด้วย คุณกาญจนา เอี่ยมเอกประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.15 เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ” ชื่นมื่น แช่มชื่น พล.ร.15 นะ ออเจ้า” โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการสรงน้ำพระ ,รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาและการออกร้านขนมไทยพื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย อันดีงาม โดยมี ผบ.นขต. กำลังพล แม่บ้าน และบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี