ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผบ.มทบ.41 ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

เมื่อ 5 มี.ค.61 เวลา 1700 -1930 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 และ คุณอลิสลา พงศ์พรหม ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.41 นำกำลังพลและครอบครัว/สมาชิกแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.41 ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" มีวัตถุประสงค์เพื่อ สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในงานฯ ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร