ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

เสธ ทภ.2 ต้อนรับรองเลขานุการกองทัพบกและรองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พันเอก อานุภาพ ศิริมณฑล รองเลขานุการกองทัพบกและรองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก พร้อมคณะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก


ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และรับทราบผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 2 รวมถึงการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ในระดับกองทัพบกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติและกองทัพบก อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชน ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา