ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

มอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ พลตรีธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร๖/ผบ.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับมูลนิธฺิประชาสงเคราะห์ ไทย-กัมพูชาโดย นายนิทัศน์ เรืองวิทยาโชติ ประธานมูลนิธิฯ พ.อ.ธนิต บุตรจินดา รองประธานและเลขาฯพร้อมคณะ  ในพิธีมอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน  และมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน ให้กับโรงเรียนภูมิซรอล อ.กัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในพิธี ผบ.พล.ร.๖/ผบ.กกล.สุรนารี ได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษา เป็นจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พ.อ.วรพจน์  ปูรณโชติและ พคบ.๙ มอบทุนการศึกษาให้อีก จำนวน ๕๐ ทุน