ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

กองทัพยกระดับ การศึกษาถึงอาชีวะให้กับพลทหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อ 9 มีนาคม 2561 พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยตัวแทน กองทัพภาคที่ 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายวรวัฒน์ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ด้วยระบบทวิภาคี เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาสายอาชีพให้กับพลทหารที่เข้าประจำการจนจบระดับ ปวช. และสามารถสร้างอาชีพได้โดยตนเองหรือในภาคเอกชน ..ปัจจุบันมีพลทหารแต่ละหน่วยเข้ารับการศึกษาในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ และเชียงใหม่ จำนวน 666 นาย