ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.ทบ. ขึ้นเหนือ เยี่ยมทหาร ฉก.ร.17 กองกำลังนเรศวร

วันที่ 6 มกราคม 2561 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.และคณะ เดินทางขึ้นเหนือ เยี่ยมทหาร "ฉก.ร.17" กกล.นเรศวร เยี่ยมฐานปฎิบัติการไม้ลัน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมเยียนชาวเขา และมอบผ้าห่มกันหนาว ให้ชาวบ้าน และ กำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
รวมทั้ง รับทราบปัญหา ในการปราบยาเสพติด การดูแลทรัพยากรป่าไม้ พร้อมมอบแนวทางในการทำงาน
โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 พลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1/ผบ.กกล.ผาเมือง พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 /ผบ.กกล.นเรศวร ให้การต้อนรับ