ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรชั้นนาวาพรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ 36

เมื่อ 6 ก.พ.61 เวลา 1000 พ.อ.ปรเมศ อุมรินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 เป็นผู้แทน ผบ.กกล.นเรศวร/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ให้การต้อนรับ น.อ.สรไกร สิริกรรณะ รอง ผบ.รร.นย. และคณะนักศึกษาหลักสูตรชั้นนาวาพรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ 36 เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่รับผิดชอบ กกล.นเรศวร พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ห้องประชุม บก.กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก