ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง จก.สห.ทบ.เปิดการบรรยายธรรม กิจกรรม การ ควบคุม การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหน่วยทหาร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561เวลา0930 พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายธรรม กิจกรรม การ ควบคุม การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหน่วยทหาร ของกรมการสารวัตรทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2561