ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ย. มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.61 เวลา 1300 พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ย. ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 750 ผืน ให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ