ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.7ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2561

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดี และเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารกล้า พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้พลีชีพ ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7