ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มทบ.๔๕ อบรมศีลธรรมฯประจำเดือน กำลังพล มทบ.๔๕

เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.๔๕ เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมฯประจำเดือน กำลังพล มทบ.๔๕ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โดยมี พระวินัยธร ศุภวัฒน์ สารโท ผช.จว.วัดควนสระบัว อ.ทุ่งใหญ่ น.ศ. เป็นองค์บรรยายธรรม ในหัวข้อ "การคบบัณฑิต(มงคลชีวิต)"