ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จก.ยก.ทบ. เป็นประธานการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย กำลังพล ยก.ทบ.

เมื่อ 22 ก.พ.61 พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ จก.ยก.ทบ. เป็นประธานการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย กำลังพล ยก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ สนามหญ้าหน้า บก.ทบ.