ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น


โดยมี พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น