ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.6 ตรวจเยี่ยมการฝึกกองพันเฉพาะกิจ ทภ.2 ณ ศฝยว.ทบ. อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

มื่อ 18 ก.พ. 61 เวลา 0900 พล.ต. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6 พ.อ. จักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา ผบ.ร.6 พ.อ. วิชิต มักการุณ ผบ.ฉก.ร.6 ให้การต้อนรับ พล.ท. สนธยา ศรีเจริญ มทน.2 และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกกองพันเฉพาะกิจ ทภ.2 ณ ศฝยว.ทบ. อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยรับฟังการบรรยายสรุปการฝึก พัน.ฉก. ณ ทก.ฉก.ร.6 และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ

จากนั้น เดินทางไปตรวจที่ตั้งยิง ร้อย.ป.6061 ณ บ้านด่านจันทร์ ดูการปฏิบัติของ ร้อย.ป.6061 และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ทก.พัน.ร.603 วัดธรรมวงษ์ และดูการปฏิบัติการดำเนินกลยุทธ์ ของ ร้อย.ถ.ม.พัน.21