ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.นสศ.มอบโอวาทนักกีฬาของหน่วยที่เข้าแข่งขันกีฬา ทบ.

วันที่ 27 ก.พ.61 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มอบโอวาท แก่ตัวแทนทีมนักกีฬา หัวหน้าทีม และผู้ฝึกสอนของหน่วยมนักกีฬาในกลุ่ม ที่ 5 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 260 คน เดินทางไปเก็บตัว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้ง ที่ 68 ซึ่งจะมีขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 ถึง 14 มีนาคม 2561 นี้ ที่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกองทัพภาคที่ 4 เป็นเจ้าภาพ


 พลโทสุนัย ขอให้กำลังพลทุกนายในฐานะ เป็นนักกีฬาของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทุกคน ได้ตั้งใจในการฝึกซ้อม และแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้การแข่งขันกีฬาในทุกประเภทเป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนาน ชัยชนะ ที่ได้มาต้องได้มาอย่างถูกต้องโปรงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่หน่วย โดยคำนึงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี ในฐานะเพื่อน ซึ่งถือเป็นลักษณะของนักกีฬาที่ดี ระหว่างหน่วยทหารในกองทัพบก จากกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ร่วมการแข่งขัน