ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่เข้ารับการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561

เมื่อ 26 ก.พ.61 พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 พร้อม หน.ฝยก.พล.ร.7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่เข้ารับการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561 กรมทหารราบที่ 7 โดยมี พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.ร.7  ให้การต้อนรับ

โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุป เยี่ยมชมนวัตกรรมของ ร.7 และ พัน.นขต.ร.7 ณ กองอำนวยการฝึก ร.7 วัดผาเงิบพนาราม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. หลังจากนั้น คณะเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีการเข้าตีด้วยกระสุนจริง ของ ร้อย.ร.753 (ร.7 พัน.5) และกล่าวให้โอวาทพบปะกำลังพล ณ เนินคนดู อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง


และคณะ ผบ.พล.ร.7 พร้อม กอ.ฝึก ร.7 ได้เดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียน