ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904

เมื่อ26ก.พ.61เวลา1030 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์