ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมยิงปืนทางยุทธวิธี ทภ.2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 ที่เข้าร่วมทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก ประจำปี 2561 ในห้วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โอกาสนี้ รอง มทภ.2 ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมทดสอบ และกล่าวทิ้งท้ายว่า"ทำให้ดีที่สุด ทำให้ได้อย่างที่ฝึกซ้อมมา"