ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารคนใสห่างไกลความพิการ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารสดใสห่างไกลความพิการ” โดยมี คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะแม่บ้านร่วมพิธีฯ ณ ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา