ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารคนใสห่างไกลความพิการ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารสดใสห่างไกลความพิการ” โดยมี คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะแม่บ้านร่วมพิธีฯ ณ ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา