ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนเปิดโครงการประชารัฐ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดโครงการประชารัฐและส่งมอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิจราจรถนนลาดยางสายบ้านกกกะบาก ตำบลโป่ง - บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย โดยมี พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดและส่งมอบฯ ณ พื้นที่โครงบ้านกกกะบาก ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย