ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่2 ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว และเยี่ยมชมผลิตภันฑ์ของสมาชิกโครงการฯ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคดงิ้ว ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย