ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทหารสูงสุด เยี่ยม กองกำลังสุรนารี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 พลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานทหารพัฒนาภาค5 นทพ. บก.ทัพไทย นำทีม ผบ.หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ในพื้นที่อิสานใต้ ต้อนรับ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทหารสูงสุด เยี่ยม กองกำลังสุรนารี และ ขึ้น เยี่ยมทหาร บนผามออีแดง อ.กันทรลักษณ์. ศรีสะเกษ ตรงข้าม เขาพระวิหาร เพื่อให้โอวาท และมอบของขวัญปีใหม่