ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อ 18 ม.ค.61เวลา 0909 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15เป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองพลทหารราบที่15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี