ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

ร่วมส่ง นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางกลับกรุงเทพมหานครฯ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมส่ง นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและที่ดินทำกิน พร้อมลุยเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมพอเพียง ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน