ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2560 ของ ศฝ.นศท.มทบ.41

เมื่อ 17 ม.ค.61 เวลา 1300 พล.ต.ปราการ ปทะวานิช รอง ผบ.นรด.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2560 ของ ศฝ.นศท.มทบ.41 ณ กอ.ฝึกภาคสนาม หมวดสนามยิงปืน ร้อย.มทบ.41 อ.ร่อนพิบูลย์ จว.น.ศ.


✨รับฟังการบรรยายสรุปการจัดการฝึก

✨ตรวจเยี่ยมการฝึก สถานี หมู่ ปล.ในการเข้าตี

✨สถานี หมู่ ปล.ในการตั้งรับ/ถอนตัว

✨และสถานีการดำรงชีพในป่า

โดย มี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 ร่วมให้การต้อนรับ