ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมกองร้อยเตรียมพร้อมกองทัพภาคที่2

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมกองร้อยเตรียมพร้อมกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 โดยมี พันโท ใหญ่ยิ่ง หาญสุทธิธรรม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 ให้การต้อนรับและนำตรวจความพร้อม ณ สนามกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดเลย