ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาค2 ให้กำลังใจเหล่าทหารทรหดและทีมยิงปืนทางยุทธวิธี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่ 2 ที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับคัดเลือกเป็นตัวแทน กองทัพบก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะมีขึ้นช่วงกลางปี ณ พื้นที่การแข่งขันหน่วยทหารทรหดและพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีฯ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาที่มา : เพจศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 2