ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ดูงานในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1) ให้การต้อนรับ พล.ต.ธีระพงษ์ เย็นอุทก ผบ.วทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 63 จำนวน 170 นาย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ และดูงานในพื้นที่ภาคเหนือ ห้วงวันที่ 22 – 29 ม.ค.2561 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก