ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพื้นที่พิเศษ

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑  พลตรี พลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาค ๓ (๑) ที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพื้นที่พิเศษ อำเภอแจ้ห่ม - อำเภองาว (บ้านห้วยวาด) จังหวัดลำปาง